• Amigas da Terra, Amnistía Internacional, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace e Verdegaia esixen ao alcalde por carta que a cidade olívica sume esforzos para frear o quecemento global
  • Despregamos pancarta para demandar un plan plurianual de acción municipal sobre a crise climática e unha canle de diálogo permanente entre o concello e a cidadanía
  • Tamén presentamos decálogo de propostas de adaptación e mitigación da mudanza do clima, medidas de ámbito local e que, segundo as ONGs, requieren máis ca nada vontade política.

Activistas de ONGs ecoloxistas e de dereitos humanos despregamos pancarta na praza do Rei de Vigo na que se pode ler “O clima tamén se xoga en Vigo”, en clara alusión aos deberes que ten a cidade de cara a afrontar a emerxencia climática. Ao mesmo tempo, presentamos carta aberta ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, propondo a elaboración dun Plan de Acción Municipal sobre o cambio climático con medidas concretas que tanto de adaptación coma de mitigación dos seus peores efectos. Na mesma tamén reclamamos unha canle de diálogo permanente co Concello, até agora inexistente, que cristalice nunha Asemblea Cidadá polo Clima e achegamos decálogo de propostas para converter Vigo nunha cidade sustentable e resiliente, elaborado polas organizacións ecoloxistas para combater a crise climática.

Segundo as organizacións, os gobernos do mundo reúnense estes días na Conferencia das Naciones Unidas sobre o Cambio Climático de Dubai, COP28, para acordar medidas ante a crise climática. Neste contexto, queremos que o Goberno de Vigo sexa consciente de que as cidades tamén son axentes de vital importancia para acadar unha saída ao deterioro ambiental do planeta, por canto albergan a meirande parte da poboación mundial e son responsábeis directa ou indirectamente da maior parte das emisións de gases con efecto invernadoiro.

“A crise climática é tamén unha crise de dereitos humanos que afecta aos dereitos á saúde, á auga, á vivenda e á vida. Cómpre un plan municipal de mitigación e adaptación ao cambio climático, en consulta  con todas as partes interesadas afectadas, que aposte por cambios inmediatos de políticas para abandonar de xeito gradual pero con rapidez os combustibles fósiles e dar conta dunha transición enerxética urxente e xusta que respecte os dereitos humanos, a biodiversidade e que protexa as comunidades máis vulnerables”, sinala Isabel Flores, voceira de Amnistía Internacional.

Entre as medidas que se inclúen no decálogo adxunto á carta aberta reflíctense varios ámbitos de actuación nos que a cidade olívica podería sumar esforzos para frear o quecemento global, dende a xeración enerxética renovable urbana ata a mobilidade sustentable, a conservación e restauración da natureza, o coidado do rural e da ría, a fiscalidade verde ou a participación pública.

Unha das principais demandas é fomentar a mobilidade saudable e ao servizo da xente. Para as organizacións, as elevadas emisións de gases con efecto invernadoiro e a contaminación atmosférica e acústica causada polo tráfico na cidade con máis coches por habitante do Estado, son graves problemas que están a afectar tanto á nosa contorna natural como á saúde da poboación viguesa, en especial a mozas, anciás e persoas con afeccións respiratorias. Emporiso é fundamental fomentar e priorizar a mobilidade non motorizada, activa e inclusiva, a pé e en bicicleta, o transporte público e as zonas de baixas emisións para retirar coches das rúas.

Tamén demamos unha política integrada de respecto ao medio natural da cidade de Vigo, apostando pola renaturalización e a conservación dos espazos naturais, así como a ampliación e nova creación de áreas verdes tanto na zona urbana como periurbana. A conservación de parques e xardíns, de árbores das rúas, da flora de beirarúas e espazos libres reporta beneficios para a saúde e a calidade de vida das viguesas e vigueses, amais de ser fundamental para facer unha cidade máis adaptada ao cambio climático.

“O privilexio que ten Vigo de contar cun amplo rural no municipio é unha oportunidade, non un castigo. O rural tamén protexe a cidade dos rigores do cambio climático, favorece a biodiversidade e contribúe de xeito importante á sustentabilidade. É vital. Necesitamos urxentemente plans de conservación e restauración da natureza e de protección do entorno rural”, destaca Manoel Santos, voceiro de Greenpeace, ao respecto da necesidade de coidar do rural e da biodiversidade.

“As propostas que presentamos levan aparelladas medidas de ámbito local que, en moitos casos, pódense implantar de xeito inmediato, xa que requieren máis vontade política que finanzamento. Unha vontade política que até agora non vemos, pois Vigo parece tomar en serio o cambio climático e o importante papel das cidades na súa mitigación”, sinalou María Ogando, voceiro/a de Verdegaia.

Recuperar unha ría limpa e azul é outra das propostas do decálogo. Nese sentido subliñan que a ría é Vigo e Vigo é a súa ría. Os rigores do cambio climático poñen en perigo o litoral, pola suba do nivel do mar, e os seus recursos, polo aumento de temperaturas, a acidificación oceánica e os eventos climatolóxicos extremos. Por iso destacan que coidar da ría, co seu saneamento e a restauración dos ecosistemas litorais, tamén é coidar da cidade.

No eido enerxético, as organizacións destacan que os concellos urbanos son grandes consumidores de enerxía e xeradores de refugallos, pero tamén teñen moita capacidade de xeración renovable, sobre todo mediante plans de autoconsumo, autoconsumo compartido, comunidades enerxéticas e mesmo parques singulares, polo que reclaman a creación dunha oficina municipal da enerxía.

“A emerxencia climática aprémanos a transformar os nosos municipios para limitar o quecemento global a 1,5 °C e, para logralo, a ciencia indica que temos que atinxir cero emisións netas en 2040. Isto non se pode facer sen a participación decidida das cidades, que poden impulsar a xeración renovable distribuida en edificios e comunidades” destaca Antón Lois, voceiro de Amigas da Terra.

A derradeira proposta do decálogo é a recuperación dun Vigo participativo. Por iso, demandan que a toma de decisións que moldean a cidade cara o futuro non poden ser tomadas de costas á cidadanía.

”Necesitamos un concello aberto cun goberno que dialogue coa cidadanía e esté ao servizo de ela. Os grandes plans sectoriais deben incluir mesas de diálogo cos colectivos vigueses implicados” propón Ana Díaz, voceira de Ecoloxistas en Acción Vigo.

Palestra: O clima tamén se xoga en Vigo: cara a unha transición ecolóxico xusta

Luns 11 de decembro ás 19h. na sede da Deputación, rúa Eduardo Chao, 17 con Xosé Veiras do Observatorio Galego de Acción Climática, e Xabier Labandeira da Universidade de Vigo. Haberá conexión con activistas presentes na COP28 en Dubai.