illas_cies.jpgVerdegaia coorganizará co Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia dous roteiros no Parque este verán. O primeiro será o vindeiro día 15 de xullo polas Illas do Faro e de Monteagudo dentro do arquipélago das Illas Cíes e o segundo será os días 18 e 19 de agosto pola Illa de Ons.

Ambos os dous roteiros terán carácter divulgativo e servirán para coñecer mellor os valores naturais, etnográficos e culturais do Parque Nacional ó contaren cun guía do Parque cada un deles.

Dentro dos valores naturais dos que nos falarán os/as guías estarán as colonias de aves mariñas, as poboacións de prantas moi escasas ou endémicas tais como o Leucanthemum merinoi, a Angelica pachycarpa, ou o Erodium maritimum (especie que se cría extinguida no Parque pero que afortunadamente segue existindo neste espazo natural), os fenómenos xeolóxicos que se aprecian no Parque tais como furnas pedras de formas curiosas,…

Con respecto ós valores etnográficos e culturais, coñeceremos as dornas (un tipo de embarcación tradicional presente na Illa de Ons), os restos do Castro de Ons, o antigo convento de Cíes, o ceminterio de Ons, e as numerosas tradicións e lendas que posúen estes espazos naturais entre outras cousas.

Os prazos de inscripción rematan o día 13 de xullo no caso do roteiro das Illas Cíes e o 10 de agosto no caso do roteiro da Illa de Ons e para inscribirse ou recibir máis información pódese chamar ó 670784919.