Verdegaia vén de denunciar ante Augas de Galicia un verquido ilegal de entullo de obra conformado por restos de ladrilllos, persianas… a un pequeno curso de auga no amial da Carrasqueira dentro do espazo natural da Xunqueria do Lagares, Coruxo.

O amial da Carrasqueira é un ecosistema que está catalogado como "Ecosistema prioritario" dentro do Anexo I da Directiva 43/92/CEE, Directiva Hábitats e que neste lugar xa se teñen levado a cabo outros verquidos ilegais que xa foron sancionados pola autoridade competente

Verdegaia solicita que se retire o entullo verquido e se repoña a situación tal e como estaba antes de realizarse o verquido, que se sancionen os responsables desta infracción, e que se tomen as medidas oportunas para que esta infracción non se volte repetir no futuro.