as arbores humanizan1

O luns 18 de xuño as persoas maquinistas recibiron a orde de talar a totalidade das árbores comprendidas na beirarrúa que está sendo obxecto da mal chamada humanización da rúa Martínez Garrido, as cales, segundo nos informan, previamente se prometera á cidadanía que mora nos arredores non tocar; optouse, xa que logo, por unha medida nada popular e que espertou a indignación da xente. Algunhas das árbores xa existían denantes moitas e moitos de nós.

En Verdegaia sempre nos opuxemos a estas mostras de irracionalidade, emporiso no día 10 de xullo a iso das 19:00 horas unirémonos a algunhas persoas da veciñanza no noso rexeitamento ás inxustificadas talas pola deshumanización en Vigo. Colgaremos nas árbores en perigo de tala de Martínez Garrido unha advertencia e aproveitaremos para informar no Calvario da desolación que nos agarda.

Aspecto sen árbores estaba igual q na outra beirarrúa

A relación dos seres humanos, como animais que somos, coas prantas é, tanto dende un punto de vista psicolóxico e social coma biolóxico, de beneficio mutuo. As cidades máis grises son menos habitables e depresivas, amais de produtoras de maiores cotas de CO2 (o cal demostra a falta de compromiso na loita contra a Mudanza Climática). As árbores protéxennos do ruído, da calor, da chuvia e das nosas propias pantasmas en forma de estrés ou pensamentos negativos.

Concello orgullase do q fai 2

Cada vez atopamos menos zonas verdes nas cidades, preto de vivendas onde os nenos poderían xogar sen preocuparse polos efectos negativos do tráfico, desligándonos, así, cada vez máis da natureza á que pertencemos no medio que estamos a modificar.

Dende Verdegaia sempre pediremos un modelo de cidade máis progresista, entendida esta coma un lugar no que se poida vivir con ledicia e paz co medio ao cal pertencemos e do que dependemos. A capacidade transformadora está dentro de cada un de nós e non deberiamos de fixarnos tanto do que din darnos, senón máis naquilo do que nos privan.

 

 

 Para rematar, despedímonos cun poema bilingüe (para que a Consellería de Aculturación e Instrución non poida queixarse) escrito nos inicios da irresponsabilidade cuxas consecuencias padecemos, agardando inspire unha política urbá e forestal máis natural:

Trees by Joyce Kilmer (1914)
Árbores por Joyce Kilmer (1914)

I think that I shall never see
A poem lovely as a tree

Penso que nunca verei
un poema tan fermoso como unha árbore

A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth´s sweet flowing breast;

Unha árbore cuxa boca famenta esté pegada
ao dulce seo fluínte da terra;

A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;

Unha árbore que mira ás divindades todo o día,
e ergue os seus frondosos brazos para orar;

A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;

Unha árbore que no vran podería levar
un niño de piscos nos seus cabelos;

Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.

En cuxo peito apoiouse a neve;
quen intimamente vive coa choiva.

Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

Os poemas son feitos por persoas coma min,
mais somentes as divindades poden crear unha árbore.

 

 

//