Cando aínda non rematou o prazo para os temas importantes da Demarcación Hidrográfica Miño-Sil, séguese aproveitando o tempo para dar máis concesións hidroeléctricas antes de que se poidan cuestionar con máis criterio no marco da planificación hidrolóxica.O día 20 saíu publicada a autorización do cambio de caudal do encoro de Santo Estevo para aproveitalo noutra central de turbinaxe chamada Santo Estevo II.

Verdegaia xa presentara alegacións e escribira unha nota de prensa respecto a este encoro.

De novo loitamos contra os intereses económicos que poden sobre a defensa dos recursos naturais en zonas protexidas (LIC, ZEPVN).

Para refrescar a memoria, aí van as alegacións que se presentaron, a nota de prensa que se sacou no seu día e a decisión publicada o día 20 de decembro. 

Menudo agasallo de Nadal!

2007-12-19_alegacins_santo_estevo_ii

2007-12-21_nota_de_prensa_central_hidroelctrica_santo_estevo_ii

2008-12-20_autorizacin.modificacin.concecin.iberdrola.aumento.caudal.san.esteban.ii