Como funciona a economía  do sistema capitalista?, como nos afecto no día a día?, qué deberiamos coñecer dela como cidadáns? Estas preguntas e outras que poidamos ter,  tentará contestalas Damián Copena, investigador no Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo e experto en economía ecolóxica este mércores 30 de marzo no decurso desta nova edición de "Tertulias con" .. organizadas por Verdegaia Compostela

Data: mércores 30 de marzo. Hora: 20:30. Lugar: Pub Paraíso Perdido. San Paio de Antealtares, 3 Santiago de Compostela,