¿Quén debe a quén?

  "As falsas respostas do G-20 a crise económica global e porqué nos afecta localmente”tertulias.jpg

Amarante e Verdegaia son membros da campaña “¿Quién debe a quién?”, unha campaña estatal pola abolición da Deuda Externa e pola restitución da Deuda Ecolóxica. Dende esta campaña estamos loitando contra os mecanismos de xeneración de deuda externa (como os créditos FAD e CESCE), as empresas transnacionais, as Institucions Financieiras Internacionais (FMI, BM, etc.) e contra a globalización capitalista. Na tertulia analizaremos os acordos da última Cume do G-20 en Londres (2 de abril), explicaremos o qué se fai na campaña e propondremos accions concretas para Galiza.

Tertulia organizada conxuntamente con Amarante.

As 20:30 no centro
social autoxerido "
a Cova dos Ratos",
Romil 3 baixo,Vigo