A lei de Costas regula a protección e utilización do dominio público marítimo-terrestre, especialmente a ribeira do mar. A progresiva destrución e privatización do Litoral, que ameaza con estenderse en tódala súa lonxitude crea a necesidade de establecer unha solución clara e inequívoca, acorde coa naturaleza de estes ben e con unha perspectiva de futuro…

Se queres saber mais pásate este Luns (11) polo local da Escola Popular Galega (Rúa Real 12), ás 20:30