Os efectos das pesquerias e artes de altura ten levado os ecosistemas mariños e caladoiros en moitas áreas distantes da costa a unha situación crítica, na que as comunidades e a dinámica das poboación de moitos seres vivos vense afectadas por estas actividades. A alta incidencia de capturas accidentais de aves mariñas, tartarugas e cetaceos súmase a presión directa da pesca sobre as poboacións de peixes, ademais dos verquidos de aceites e residuos que acaban por afectar a salubridade do medio mariño. Esta é unha visual dalgunhas das cuestións ambientais que inda hoxe estan por resolver no referente os impactos da pesca sobre o medio que soporta a sua actividade.

 

Lembra que a tertulia é este martes, no local da Escola Popular Galega Vigo (Rua Real 12), ás 20:30.