Verdegaia continúa apoiando as moblizacións contra o xenocidio en Gaza e por un alto o fogo definitivo.

Localidades confirmadas para a convocatoria deste luns 5 de febreiro! Galiza sairá unha vez máis a esixir que pare o xenocidio e a liberdade, a xustiza e a igualdade para Palestina. Dende o río até o mar, Palestina vencerá!

Organiza: BDS Galiza, Galiza por Palestina, Mar de Lumes

#liberdadeparapalestina #stopxenocidio #altoaofogoxa