17 de Agosto de 2007 uns 150 activistas, organizados como Movimento Verde Eufémia, realizaron a primeira acción directa nonviolenta contra o cultivo de transxénicos en Portugal. Seguindo o exemplo dos Segadores Voluntarios, o Movimento Verde Eufémia destruíu case que unha hectárea de millo transxénico da variedade MON810. A acción foi realizada nunha extensión de 51 hectáreas de monocultivo de millo modificado xeneticamente situada en Silves, na rexión do Algarve, primeiro territorio portugués declarado Zona Libre de Transxénicos (Agosto de 2004). O MVE ofereceu ao empresario agrícola semente biolóxica para recultivar as 51 hectáreas, proposta que foi rexeitada polo propietario.

O acto de desobediencia civil tivo grande repercusión e causou polémica. Goberno e medios de comunicación non dubidaron en criminalizar o Movimento Verde Eufémia, mesmo acusándoo de terrorismo. Tres das persoas participantes foron identificadas e poden ser xulgadas. Por este motivo nasceu o soliMoVE (grupo de solidariedade com o movimento verde eufémia), que ven de lanzar unha campaña internacional para:

  • Amosar a todos os actores envolvidos no debate que a acción do MVE non é un caso isolado no contexto histórico portugués e muito menos no actual contexto internacional, onde este tipo de accións son comúns, en particular contra o cultivo de OXM.
  • Construir un entendimento do conceito de desobediencia civil, do seu valor como unha forma de participación activa e comprometida da sociedade civil e da súa necesidade para salvagardar as persoas e o ambiente da ameaza da contaminación xenética.
  • Establecer unha plataforma internacional para todos os individuos e organizacións que queiran manifestar o seu apoio moral ao MVE e a súa acción.
  • Defender a liberdade de expresión de todos os cidadáns contra os transxénicos.

Asina a carta de solidariedade!