Tanto o PNUMA como a Comisión Europea levan anos advirtindo que o mercurio representa unha seria ameaza para a saúde humana e o medio ambiente do planeta, e todas as investigacións científicas apuntan a necesidade de tomar medidas inmediatas que reduzan os niveis mundiais deste perigoso metal pesado. Elnosa en Pontevedra supera as cantidades máximas recomendadas.

Nos veráns 2006 e 2007, Ecoloxistas en Acción e especialistas en mercurio do Departamento de Enxeñería Xeolóxica e Minera da Universidade de Castela A Mancha mediron o mercurio no aire ao redor das plantas de produción de cloro-sosa de Aragonesas-Ercros en Huelva, Solvay en Torrelavega (Cantabria), Martorell (Barcelona), Química do Cinca en Monzón (Huesca), Elnosa en Pontevedra, coa colaboraciónde Verdegaia e a APDR, e  Ercros en Flix (Tarragona).

En todos os casos, os resultados destas medicións superan amplamente os 300 ng/m3 recomendados pola EPA norteamericana e os 1.000 ng/m3 recomendádevos pola Organización Mundial da Saúde (OMS), co agravante de que varias das fábricas están rodeadas de vivendas e á beira de ríos. Estes elevados niveis de mercurio repetíronse nas instalacións clorocáusticas de Italia e República Checa, o que suxere que o caso español non é illado e que estas empresas emiten ao aire cantidades moi superiores ao esperado e declarado.

No caso de Elnosa, constatouse unha presenza de mercurio de 1244 ng/m3 nos pontos de mostraxe, moi por riba do recomendado pola EPA (300ng/m3) e o ATSDR (Axencia de substancias tóxicas e rexistro sanitario) que sinala os 200 mg/m3 como valor límite, sempre en caso de exposición crónica, e suxire que as emisións son superiores as que as empresas declaran ao rexistro EPER (Rexistro Estatal de Empresas e Fontes Contaminantes).

Resultan especialmente preocupantes os casos de Monzón e Flix, nos que se mediron 20.000 ng/m3 e 4.800 ng/m3 respectivamente, un a beiras do río Cinca e o outro a beiras do Ebro e rodeado de vivendas habitadas.

A Directiva europea IPPC establece que a partir do 30 de outubro de 2007 todas as industrias deberán utilizar as Mellores Técnicas Dispoñibles, entre as que non se inclúe o proceso con celas de mercurio. Sen embargo, o acordo firmado entre o Ministerio de Medio Ambiente e a industria do cloro autoriza a utilización desta tecnoloxía ata o ano 2020.

Ecoloxistas en Acción, APDR (Asociación para a Defensa da Ría) e Verdegaia consideramos inaceptable este prazo e a contaminación que representaría. En consecuencia, solicitamos que non se siga autorizando unha tecnoloxía obsoleta e se inste á industria do cloro a reconverter os seus procesos e a empregar tecnoloxías de produción limpa.