aparcadoiro_actual.jpgVerdegaia-Ferrol presentou, a través do Rexistro Xeral do Concello  o día 14 de agosto de 2009, alegación ao Estudo de Viabilidade do aparcadoiro soterrado na Praza de Armas. Pídese a paralización e anulación deste proceso de contsrución dun aparcadoiro xa que contradí as iniciativas exitosas doutras cidades ao desviar o tráfico cara a aparcadoiros fóra dos cascos históricos; tamén contradí as liñas mestras do propio Plan Especial do Concello de Ferrol e desoe o Plan de Mobilidade. Ínstase ao goberno municipal a abandonar o proxecto e construír unha verdadeira praza pública para o goce e desfrute da cidadanía.

O Concello de Ferrol está a elaborar un Plan de Mobilidade para o conxunto do termo municipal, que inclúe reflexións sobre a ordenación do tráfico e o aparcadoiro de vehículos; sen agardar as conclusións baseadas nunha visión de meirande perspectiva, tomou precipitadamente a decisión de resgatar a concesión sobre o aparcadoiro da Praza de Armas e iniciar o procedimento para a construción dun aparcadoiro soterrado de maior capacidade.

Supónse na redacción do Plan de Viabilidade que o aparcadoiro da Praza de Armas vai competir con vantaxe con outros parkings en funcionamento, cando vai ser o de máis difícil accesibilidade para os clientes por atoparse no centro do casco histórico, fronte á excelente accesibilidade da Praza de España (aparcadoiro de acollida do barrio da Madalena, como suxire o propio Plan Especial). Este optimismo na estimación de demanda de aparcadoiro confírmase á hora de pedir opinión aos operadores privados. Case todos os que responden á consulta do Concello sobre o interese en facerse cargo deste tipo de infraestructura estiman que a capacidade está sobre-dimensionada.

Estes aspectos contradictorios do Plan de Viabilidade poñen en dúbida mesmo a necesidade do propio aparcadoiro, tendo en conta a escasa utilización dos aparcadoiros existentes, o optimismo da estimación da demanda e a peor accesibilidade rodada da localización proposta. As dúbidas fundadas sobre a viabilidade de ampliar o aparcadoiro da Praza de Armas e, sobre todo, a afección tan negativa que vai ter sobre a peonalización do barrio, fan que a decisión máis acorde coa peonalización do Casco Histórico pase necesariamente por:

– Pechar o aparcadoiro da Praza de Armas (que non cumprimenta ningunha medida mínima de accesibilidade e que si terían outros aparcadoiros en funcionamento e cun baixo nivel de ocupación situados na Praza de España, Cantón, Mercado Central e Pescadería. ).

– Reurbanizar a Praza de Armas.

– Implementar medidas de ordenación de estacionamento en superficie.

– Implementar medidas de mellora no control e policía de tráfico que, ao tempo que melloran a accesibilidade peonil, redunden nun meirande grao de ocupación dos aparcadoiros xa en funcionamento que, por situarse na contorna inmediata do barrio da Madalena, prestan o mesmo servicio aos cidadáns ao tempo que non comprometen a peonalización, como sí a compromete o aparcadoiro da Praza de Armas.

– Apostar polo transporte público e os modos peonís e bicicleta no conxunto da cidade, co fin de reducir a mobilidade no vehículo privado.

Documentación:

pdf Alegacións ao aparcadoiro soterrado na Praza de Armas