logo_fsc.jpgVerdegaia ven de asinar a “Carta aberta aos membros do FSC” promovida por organizacións de territorios onde plantacións certificadas polo FSC teñen un impacto negativo.  Verdegaia deixou de apoiar no seu día o sistema de certificación forestal sustentable  FSC (Forest Stewardship Council)  ao constatar que non garante en todos os casos unha xestión dos montes certificados autenticamente sustentable. Aínda que o FSC é o único selo de certificación madereira con garantías na actualidade tamén é verdade que o sistema funciona de forma deficiente, o que fai posible en ocasións que montes cunha xestión non sustentable sexan certificados, como aconteceu cos de NORFOR (Grupo ENCE) en Galicia, hoxe suspendidas temporalmente e en proceso de revisión .

CARTA ABERTA AOS MEMBROS DO FSC

Os abaixo asinantes desexan instar aos membros do Forest Stewardship Council (FSC) a resolver coa maior urxencia o grave problema da certificación de monocultivos de árbores durante a asemblea xeral deste organismo que terá lugar en Cidade do Cabo, Sudáfrica.

Dado que un dos puntos a discutir será a Revisión dos Principios e Criterios do FSC, a asemblea terá a oportunidade de modificar devanditos principios de modo que queden excluídas da certificación as plantacións de árbores en réxime de monocultivo.

Os membros do FSC, e particularmente os das cámaras ambiental e social, deben tomar conciencia de que a certificación destas plantacións non só erosiona a credibilidade do FSC senón que, máis importante aínda, socavan os dereitos e a loita das poboacións locais que se opón a elas.

Estas poboacións esfórzanse por protexer as mesmas cousas que as organizacións ambientalistas e sociais acordaron que debían ser protexidas cando adheriron ao FSC: os dereitos e medios de vida das comunidades indíxenas, tradicionais e campesiñas, os bosques, praderías e humidais, a auga, o chan e a biodiversidade.

Todas as plantacións de árbores a gran escala teñen un forte impacto sobre case todo, cando non sobre todo o anteriormente mencionado. Existe agora máis que suficiente evidencia documentada dos devanditos impactos en numerosos países, de Sudáfrica e Swazilandia a Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguai, España, Irlanda e outros.

A conclusión evidente é que as plantacións industriais de árbores non poden ser certificadas.

A pesar diso, unha e outra vez os certificadores acreditados polo FSC outorgáronlles o selo da devandita institución, sen que importase en absoluto que as comunidades locais opuxésense a elas nin que ese selo fortalecese aínda máis a poderosas corporacións cuxas actividades destrúen a Natureza e os medios de vida dos pobos.

Catro anos logo de haberse iniciado a revisión da certificación de plantacións por parte do FSC, nada cambiou. A pesar da abundante documentación que demostra os efectos sociais e ambientais negativos das plantacións, xa foron certificadas polo menos 8,5 millóns de hectáreas, sen contar as moitas plantacións, dunha superficie non especificada, que se esconden nos 37,7 millóns de hectáreas da categoría “plantacións semi-naturais e mixtas e bosques naturais”.

Chegou o momento de que os membros do FSC e, en particular, os das cámaras ambiental e social, decidan que partido van tomar: permitir que todo siga como ata agora ou loitar por un cambio; protexer os intereses das grandes corporacións papeleiras e forestais ou os dereitos das comunidades locais e a Natureza; seguir aceptando que as plantacións son “un tipo de bosque” ou recoñecer que plantacións e bosques non teñen nada en común; dar aparencia ecolóxica a un uso da terra sumamente prexudicial, ou oporse á destrución ambiental e social.

Exhortamos entón aos membros do FSC que comparten o noso desexo de protexer ás poboacións locais e a Natureza contra os danos causados pola expansión das plantacións de árbores, a levantar a súa voz na próxima asemblea xeral para contribuír así ao logro do cambio necesario.

Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento – CEPEDES Brasil

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE Brasil

CENSAT-Amigos de la Tierra Colombia

COECOCEIBA Amigos de la Tierra Costa Rica

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA Chile

Acción Ecológica Ecuador

Asociación pola Defensa da Ria – APDR España

Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia -ADEGA España

Federación Ecoloxista Galega – FEG España

Verdegaia – España 

Grupo Guayubira Uruguay

Red de Acción en Plaguicidas RAPAL Uruguay

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

Timberwatch Coalition Sudáfrica

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales