enceA factoría consume 32.200 metros cúbicos de auga por día (datos de 2010), a cidade de Pontevedra consume 14.400 metros cúbicos día. ENCE debería pagar 10 millóns de euros polo consumo de auga e o coeficiente de vertedura, pero a Xunta condónalle máis do 90% de ese canon e paga 900.000 euros anuais.