aterro_1rsz_copy.jpg

Verdegaia denuncia a execución dun novo aterro ilegal no espazo natural das Gándaras de Budiño e Ribeiras do Louro, á altura da estrada que comunica Ribadelouro co Cerquido. Trátase do terceiro aterro levado a cabo nos últimos seis meses sobre terreos clasificados como "Solo rústico de protección de espazos naturais" na parte porriñesa deste valioso espazo natural.

A explanación de máis de 6.000 m2 realizouse sobre un terreo clasificado como Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais (SRPEN) no PXOM do Porriño e supuxo a eliminación dun anaco do bosque de ribeira (hábitat catalogado como de protección prioritaria pola Unión Europea) xunto á Turbeira do Cerquido.

aterro_2rsz.jpg Trátase do terceiro aterro levado a cabo nos últimos seis meses sobre SRPEN na parte porriñesa deste espazo natural protexido. Os dous anteriores que suman máis de 12.000 m2, non foron retirados nin os responsábeis sancionados.

Perante os sucesivos delitos ecolóxicos que están a ser perpetrados impunemente nas Ribeiras do Louro, Verdegaia solicita a actuación da Fiscalía do Ambiente para que investigue os feitos e determine a responsabilidade dos promotores das actuacións e do Concelleiro competente por omisión nas súas funcións segundo recolle o código penal vigorante no relativo aos delitos contra o ambiente.