Con esta pequena memoria, dirixida tanto ás persoas que integran Verdegaia como ao conxunto da cidadanía, queremos render contas da nosa actividade ao longo do ano 2008 seguindo os principios de “Comunicación e imaxe fiel na información” e “Transparencia e pluralidade no financiamento”, que fan parte dos Principios de Organización e Traballo de Verdegaia desde a súa Asemblea Constituínte.

pdf Memoria Verdegaia 2008