FORMULARIO 1: AVALIACIÓN XERAL DO PLANO ESTRATÉXICO

O obxectivo desta dinámica é avaliar a execución do plano estratéxico no seu período de aplicación, isto é de 2007 a 2010. Para conseguilo, solicitamos unha sintética resposta ás seguintes preguntas. Ao rematar preme en enviar. Se o precisas, lembra que tes a túa disposición a Avaliación Cuantitativa do Plano Estratéxico 2007-2010

Nome e apelidos
Participaches na elaboración do plano estratéxico a finais de 2006? SiNon
Liches o plano estratéxico 2007-2010? SiNon
Pensas que se partiu dunha boa diagnose inicial da situación?(SI/NON, por que?)
Clarificou a situación da asociación para facilitar a toma de decisións? (SI/NON, por que?)
Serviu para coordinar esforzos e recursos? (SI/NON, por que?)
Propiciou unha maior implicación dos/as socios/as na asociación? (SI/NON, por que?)
Influíu nas liñas de traballo desenvolvidas pola asociación nestes anos? (SI/NON, por que?)
Avaliación xeral do plano estratéxico (POSITIVA/NEGATIVA/NULA, por que?)
Elementos negativos que non poden volver repetirse
Elementos positivos que aos que cómpre dar continuidade