Imaxe CEARVerdegaia respalda que Ferrol e os concellos próximos acollan persoas que foxen cara Europa dende Oriente Próximo e o norte de África. Neste sentido, o venres 4 de setembro presentou unha moción para que o pleno do Concello de Ferrol concrete a intención manifestada polo goberno municipal de facer de Ferrol unha cidade de acollida. Insta ao resto de corporacións municipais que aínda non se posicionaran publicamente sobre o tema a traballar no mesmo sentido. A asociación considera tamén que as dificultades económicas que sufrimos as persoas da comarca non deben ser desculpa para evadir o problema. Máis aínda, as administracións deben traballar de forma coordinada e eficiente, favorecendo que a cidadanía no seu conxunto, as organización sociais e as entidades privadas contribúan nesta tarefa de acollida.

Moción presentada