cartelfaltan7dias

Faltan siete dáis

De Verdegaia queremos facernos eco da campaña que está a levar a Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas para demandar do Goberno do Estado español o cumprimento dos seus compromisos en materia de acollemento. Hai que recordar que, cando está a piques de expirar o prazo para que o Estado recibise ás 17.337 persoas acordadas non chegaron nin tan sequera 2.000 de elas, pouco máis dun 11% da cota prevista.

Xa este reparto é de por si bastante lamentábel, pois o de recibir refuxio é un dereito humano básico ao que non se lle poden pór cotas. Porén, que nin estas se cumpran fala ás claras duns gobernantes que se din moi preocupados pola lei e a orde ante as demandas dunha boa parte da sociedade catalá, mais que non teñen esa mesma inquedanza cando se trata de algo tan nimio como os dereitos humanos. Neste caso o Estado si sabe de fronteiras. Que mundo este, e que mans as que o gobernan!