Ence - mariscadorasOs bancos marisqueiros da Ría de Pontevedra están sendo sometidos a unha presión crecente que pon en perigo a súa propia supervivencia. Decenas de aportes de augas fecais non depuradas, grandes cantidades de augas industriais con débil depuración e agresións á liña de costa son as principais causas dun insoportable estrés ambiental que pon en perigo a produción dos sectores primarios na Ría. Entre esas agresións destacan os vertidos das fábricas do complexo industrial de ENCE que son unha das principais causas de que o banco marisqueiro de Lourizán teña sido catalogado como Tipo C (esixe tratamento nunha batea de depuración). Esta situación pon en perigo a supervivencia dos recursos pesqueiros e marisqueiros na zona e consecuentemente a de moitos postos de traballo en actividades sostibles que son unha garantía de conservación dos ecosistemas da Ría de Pontevedra.