Actualizamos as dez preguntas básicas sobre o panorama enerxético do país cos datos dispoñibles máis recentes. O esgotamento das minas de lignito fixo que se acentuase aínda máis a nosa dependencia enerxética externa, de tal forma que en 2008 importamos o 86,2% da enerxía primaria, máis do 99% en forma de combustibles fósiles. O consumo galego de enerxía dispoñible para o consumo volveu aumentar en 2008 aínda que, en termos de enerxía primaria (materias primas enerxéticas), o consumo baixou, ao se reducir a exportación de enerxía dispoñible e ao aumentar a eficiencia na produción eléctrica, pola menor achega das térmicas de carbón.