logo_trasgenicos_web.jpgOs días 15 e 16 de marzo de 2008 celebrouse en Derio, Biscaia (Val do Txori-Herri), o primeiro Foro “Con Soberanía Alimentaria, Sen Transxénicos” no que se reuniu un amplo conxunto de movementos e organizacións sociais da Península Ibérica e Illas para articular loitas e estratexias a favor da agricultura e a alimentación libres de transxénicos. No encontro tamén participaron representantes de Vía Campesiña de catro continentes e saíu fortalecida a coordinación e colaboración dos movementos sociais e organizacións do estado Español e Portugal.

A iniciativa organizouse nun momento clave na loita a favor da soberanía alimentaría e en contra do emprego de Organismos Modificados Xeneticamente (OMG) na agricultura e a alimentación:

– A oposición cidadá aos alimentos transxénicos mantívose firme durante os últimos anos a pesar da enorme presión exercida polas empresas de enxeñería xenética e as actitudes e accións a favor dos transxénicos de moitos gobernos en diferentes lugares do Planeta.

– Na Unión Europea, estase evidenciando un claro e crecente desmarque de numerosos gobernos rexionais e estatais con respecto á postura a favor dos transxénicos da Comisión Europea.

– No contexto europeo, a Península Ibérica segue sendo onde se sementa a maior superficie de variedades modificadas xenéticamente (MG) polo que as estratexias adoptadas polos movementos sociais e organizacións son claves na loita contra os transxénicos no resto de Europa e, en consecuencia, no resto do Planeta.

No foro reafirmáronse os seguintes principios:

1. A necesidade de garantir a agricultura e alimentación libres de transxénicos, tanto ecolóxica como convencional/tradicional.

2. A “tolerancia cero” á contaminación xenética en todas as actividades e todos os produtos agrarios e alimentarios.

3. A imposibilidade da coexistencia entre sistemas de produción agraria e alimentaria MG e non-MG.

4. O dereito á soberanía alimentaria e ao libre uso e conservación da biodiversidade por parte da poboación agraria, ambos os incompatibles coa agricultura e a alimentación MG.

Os movementos sociais e organizacións presentes no Foro chegaron a un conxunto de acordos ao redor dos cales comprométense a colaborar e coordinarse nos seguintes aspectos, levando a cabo diversas actividades e accións directas non violentas:

1. Esixir a ilegalización dos cultivos modificados xenéticamente. Esixir aos gobernos de Lisboa e de Madrid a introdución inmediata dunha moratoria (posta en marcha da cláusula de salvagarda da directiva europea 2001/18) sobre o cultivo das variedades Mon 810 nos seus territorios e a non aprobación de novas variedades MG. Para o verán de 2008 debe ser ilegal cultivar variedades MG nos territorios de ambos estados. Isto sería un sinal esperanzador para o resto dos pobos do mundo e corrixiría o mal exemplo que deron os sucesivos gobernos do estado Español e permitiría xerar un debate social sobre os OMG.

Seguir abordando todas as iniciativas legais e civís emprendidas ou programadas polos diferentes movementos e organizacións (por exemplo, as ILP, as declaracións de zonas libres, etc).

2. Promover e apoiar a creación de Zonas Libres de Transxénicos (ZLT) en diferentes ámbitos territoriais, institucionais e privados, entendendo que o proceso de sensibilización, tanto sobre os riscos e consecuencias dos OMG como sobre a importancia do consumo responsable, é fundamental para lograr devanditas declaracións e a súa implementación.

Identificar e pór en marcha aquelas medidas que doten de contido práctico a devanditas declaracións en parcelas de cultivo, ganderías, comedores colectivos, tendas de alimentación, requirindo ás institucións que tamén aborden e promovan esta tarefa con recursos humanos,
financeiros e materiais.

3. Denunciar do nulo esforzo das administracións por facilitar información e garantir a transparencia acerca das aplicacións tecnolóxicas que se nos presentan como innovacións positivas (Terminator, Transcontainer, nanotecnoloxía, etc).

Estas teñen como fin un maior control sobre a poboación agraria e labrega, as sementes e os recursos e a alimentación; agravan os riscos económicos, ecolóxicos, sociais e políticos do actual modelo agroalimentario e imposibilitan a soberanía alimentaria.

Articular as iniciativas polo mantemento da moratoria á tecnoloxía Terminator de cara ás reunións do protocolo de Cartaxena de Bioseguridade (MOP4) e do Convenio de Diversidade Biolóxica (COP9).

Esixir, en virtude do principio de precaución, unha moratoria sobre as aplicacións da nanotecnoloxía, da bioloxía sintética e da manipulación xenética vinculada á produción de combustibles.

Reclamar a participación da sociedade e o control público na definición e execución dos proxectos de investigación.

4. Dar urxencia á loita contra o control das transnacionais sobre a agricultura e a alimentación.

Fortalecer as alianzas entre organizacións urbanas e campesiñas.

Denunciar o lobby exercido por estas empresas nos ámbitos administrativos e políticos.

Denunciar e loitar contra a actuación impune das transnacionais agroalimentarias así como contra as estructuras que sustentan a acción das transnacionais (Tratados de Libre Comercio e Investimentos, etc.) e impulsar un Observatorio destas. Coordinar coas iniciativas xa existentes (Campaña contra as Grandes Superficies de Distribución de alimentos, etc.).

Esixir a reorientación das políticas europeas en materia de importación e produción interna de materias primas para alimentación para o gando, que na actualidade entre outras cousas responde unicamente aos intereses das multinacionais.

5. Loitar pola posta en marcha dun modelo agroalimentario baseado na soberanía alimentaria como única resposta real ás necesidades sociais, ambientais e alimentarias da humanidade.

Algúns dos compoñentes fundamentais dese modelo, e nos cales traballarase son:

– A liberdade para gardar, intercambiar e vender sementes conforme aos criterios das comunidades locais.

– O rexeitamento á propiedade intelectual sobre a vida.

– O mantemento da poboación agraria no campo.

– A promoción e a defensa dos mercados locais.

Val do Txori-Herri, Derio, País Vasco, Marzo 2008