Este mércores 29 de abril celebramos unha nova edición das Tertulias Ecoloxistas no Paraiso Perdido. O tema será Crise Económica, mellora ambiental?. Será ás 20:30 no Pub Paraiso Perdido (rúa Antealtares, 3) en Compostela