cerquido_murets_copeken.jpgA asociación ecoloxista Verdegaia alerta de que a pesar das denuncias realizadas a finais do mes de xuño, a empresa Transportes Marsou segue a obrar ilegalmente nunha parcela clasificada como Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais (SRPEN) no PXOM porriñés. 

aterro_cerquido_copekena.jpg Segundo a información da que dispomos e en contra do anunciado nos medios de comunicación, o goberno municipal non decretou a paralización da obra nin remitiu o expediente á Consellaría de Política Territorial. Lembramos que a parcela aterrada se encontra na chaira de inundación do río Louro xunto á Turbeira do Cerquido, un dos ecosistemas máis fráxeis e valiosos da área protexida.