advert_europeanvoice03_0760 organizacións, entre as que está Verdegaia, veñen de publicar un anuncio na revista de maior difusión na Administración Europea, European Voice, esixindo á UE que deixe de promover a privatización de servizos de saneamento e auga con cartos da Axuda Oficial ao Desenvolvemento e que cesen as presións sobre os países pobres para que abran estes sectores ás multinacionais europeas.

No mesmo documento demándanse cambios concretos nas políticas europeas que recoñezan o acceso á auga como un dereito humano e fornezan o apoio preciso aos países receptores de axuda para que fagan deste dereito unha realidade.

Este é o texto completo do anuncio:

O 22 de Marzo é o Día Mundial da Auga e o tempo está a pasar sen que os países doadores tomen medidas sobre a crise humanitaria e ecolóxica da auga que deixa un billón de persoas sen acceso a auga limpa.

Durante a última década, a Comisión Europea promocionou persistentemente a participación do sector privado nos servizos de saneamento e auga. Porén, experiencias de Bolivia, Guiana, Tanzania e outros lugares, demostran que os servizos de auga privatizados non realizan os investimentos ou ganancias en eficiencia necesarias para subministrar auga a prezos razoables ás persoas pobres das cidades.

A pesar destes fallos, a Comisión continúa coa promoción de políticas e mecanismos de financiamento para animar ao sector privado a  se involucrar no subministro de servizos de saneamento e auga mentres presionan ao mesmo tempo aos países pobres para que abran estes sectores ás multinacionais europeas.

Agora, esiximos cambios nesta formulación, cambios que recoñezan que o acceso á auga é un dereito humano e que doten aos países pobres do apoio necesario para facer deste dereito unha realidade.

Mundialmente, o 90 por cen do fornecemento de auga potábel provén das autoridades locais, con fortes empresas públicas no Brasil, India, Uganda e outros lugares que subministran servizos de saneamento e auga a cada vez máis persoas. O reto é potenciar estes bos resultados, mellorando outros subministradores públicos.

Apoiamos os comentarios recentes sobre a intención da Comisión de introducir políticas de “axuda-intelixente”. En relación coa auga e o saneamento, isto debería significar que a Unión Europea:

  • Deixar de empregar orzamentos de axuda para o desenvolvemento na promoción da implicación do sector privado.
  • Deixar de lado as peticións de acceso ao mercado nos convenios comerciais.
  • Aumentar considerabelmente as axudas e investimentos públicos no sector.
  • Apoiar o desenvolvemento de empresas públicas fortes no Sur do Globo mediante “asociacións entre empresas públicas” que permitan o intercambio de experiencias entre subministradores públicos traballando man a man coas comunidades locais.