ENCE contaminación atmosféricaEn 2014, o complexo de ENCE en Pontevedra emitiu á atmosfera 101.195 toneladas de CO2, 2,3 toneladas de ácido sulfhídrico e 353,6 toneladas de dióxido de sofre. O dióxido de sofre, por exemplo, provoca afeccións nas vías respiratorias, nos ollos e na gorxa tal como se comprobou no escape de gases rexistrado en Agosto de 2013.