11 de Setembro reunirase a Comisión de Industria, Investigación e Enerxía do Parlamento Europeu, para discutir sobre as recomendacións á Unión Europea acerca dos obxectivos e política de agrocombustíbeis. A política de agrocombustíbeis da UE ten consecuencias globais. Os monocultivos destinados á exportación para a elaboración de agrocombustíbeis avanzan en países empobrecidos desprazando poboacións indíxenas e labregas, destruíndo ecosistemas, poluíndo, degradando a soberanía alimentar dos pobos…

A UE debe pór fin ao boom dos agrocombustíbeis: suspendendo os seus obxectivos de utilización e acabando coas subvencións millonarias á produción. Os agrocombustíbeis non son a solución, cumpre mudar o noso modo de vida.

Participa na ciberacción promovida por Salva a Selva!