A Comisión das Peticións apreciou a solicitude realizada por Verdegaia no ano pasado respecto da inxustificada redución da superficie protexida do LIC das  e Ribeiras do Louro que se traduciu na desprotección e degradación de hábitats de interese comunitario en varias zonas da área natural.

A Comisión das Peticións entende que se pode estar a incumprir a Directiva Hábitats (92/43/CEE) polo que, segundo nos comunican, decidiu solicitar à Comissão Europeia que inicie uma investigação preliminar sobre os diferentes aspectos do problema.

gndaras_de_budio.jpg