Iñaki Varela Pérez. Coordenación Xeral.
 

Bea Corbacho González. Vicecoordenación Xeral.

 

Nela Abella Cruz. Secretaría Xeral.

 
María Xosé Ogando González. Vicesecretaría Xeral.
 
João Alexandre Tamayo Serdoura. Tesourería.