Sabela Iglesias Garrido. Coordenación Xeral
Iñaki Varela Pérez. Vicecoordenador
María Xosé Ogando González. Secretaría Xeral
João Alexandre Tamayo Serdoura. Tesourería