Sabela Iglesias Garrido. Coordenación Xeral.
María Xosé Ogando González. Vicecoordenación Xeral.
Iñaki Varela Pérez. Apoio á coordenación.
Nela Abella Cruz. Secretaría Xeral.
Nacho Jorganes. Apoio a secretaría.
João Alexandre Tamayo Serdoura. Tesourería.