Iñaki Varela Pérez. Coordenación Xeral.
Bea Corbacho González. Vicecoordenación Xeral.
Nela Abella Cruz. Secretaría Xeral.
María Xosé Ogando González. Vicesecretaría Xeral.
João Alexandre Tamayo Serdoura. Tesourería.