Iñaki Varela Pérez. Coordenación Xeral.

 

Bea Corbacho González. Vicecoordenación Xeral.

 

Nela Abella Cruz. Secretaría Xeral.

 

María Xosé Ogando González. Vicesecretaría Xeral.

 

João Alexandre Tamayo Serdoura. Tesourería.