Inicio
Porqué
Quen
O Proxecto orixinal
A modificación do PXOM
As alegacións
Difusión
Contacto

A MODIFICACIÓN DO PXOM

A modificación do Plano Xeral de Ordenación Urbana Municipal presentada polo Concello de Santiago no verán de 2005 recollía as seguintes modificacións referidas ao PERI-11 de Salgueiriños:

Pax. 208 da Memoria de Ordenación

- "No que atinxe ao PERI-11 de Salgueiriños, desde o Plan establecese un enriquecimento dos seus usos, establecendo a necesidade de reordenar a zona verde prevista (sic)"

Nas páxinas 423 e 424 da Normativa Urbanística recóllese a modificación que permite a construcción de entre 120 e 140 vivendas

No Plano K22 do Planeamento define exactamente a intervención que consiste na construción de 6 bloques de vivendas de 50 m de lonxitude por 10 m de anchura e cunha separación de 10 metros entre cada un, ocupando un total de 8.250 m2 do PERI-11.

 

Espazo web cedido por verdegaia