Inicio
Porqué
Quen
O Proxecto orixinal
A modificación do PXOM
As alegacións
Difusión
Contacto

ALEGACIÓNS

Esta recualificación de terreos públicos significa:

1- A perda da praza de usos múltiples de 5000 m2 (2500 deles cubertos) destinada a paseo, concertos, eventos culturais, feiras que aportaría un elemento versátil e unificador de grande valor.

  • Fixando un centro de gravidade natural para as actividades sociais dos barrios do contorno (Guadalupe, Vilares, Meixonfrío, Mallou, Salgueiriños, As Cancelas e San Caetano) barrios tradicionalmente esquecidos no reparto de servizos e espazos públicos.
  • Dotando dunha solución definiva á "Feira dos Xoves, dotándoa dun espazo en mellores condicións de limpeza , ao resgardo da choiva e con doados accesos de transporte público mediante o intercambiador.

2.- A perda de zonas arboradas de carballeira e alameda, dispostas no eixo da vagoada, que constituirían unha masa forestal unha masa forestal sobranceira que harmonizaría os diferentes usos da zona, animando a veciñanza do contorno ao lecer e ao emprego da mesma en contraposición a forte actividade terciaria prevista.

3.- A perda dun aparcadoiro disuasorio público de 600 prazas ligadas ao intercambiador de transportes (buses urbanos e taxi), un elemento fundamental para a cidade en dous aspectos:

  • Imprescindibles para o acceso da cidadanía en bus, turismo e taxi aos centros públicos do complexo administrativo (Deleg.deFacenda e futuro edificio de 30.000m2 da Xunta), ao equipamento municipal (UMAD,Bombeiros,e no futuro Policía Local e outros),a outras entidades (Centro COGAMI, edificio das asociacións, etc) e ás oficinas e comercios da zona (Edificio Witman, OF1 do SUNP-2 e baixos comerciais da Rúa Melide).
  • Necesarios para unha política que fomente o acceso á cidade en transporte público, para as persoas que veñen periódica ou esporadicamente dende fóra.

Ademáis conleva unha serie de irregularidades que imposibilitan a súa realización:

a) O artigo 94.4 da lei 9/2002 so 30 de decembro de ordenación urbanística e proteción do medio rural de Galiza establece que a modificación dos planeamentos urbanísticos refereidos a espazos verdes e a espazos libres públicos requiren un informe favorábel da Comisión Superior de Urbanismo de Galiza. Ao respeito do PERI-11 onde se recualifican espazos libres públicos para destinalos a vivenda. Non existe constancia da existencia de dito informe favorábel.

b) Esta praza de Salgueiriños, recóllese no PXOM como unha das 6 áreas pertencentes ao sistema xeral de espazos públicos (Praza do Parlamento de Galicia, do Auditorio, o Campus Universitario e dúas patrimonio da humanidade: a do Obradoiro e a Quintana), polo que a súa xestión esixe a máxima sensibilidade, non cabendo derivacións a outros usos como o de vivenda.

c) Na memoria do PXOM, o cómputo dos espazos públicos presenta unha medició nfalsa onde non se restan os8.225m2 recualificados a vivenda no ZL-3 do PERI-11.

d) A supresión d acarballeira,das prazas de uso múltiple e do intercambiador de transporte; e o incremento da intensidade de uso residencial, desvalorizan o importante investimento feito polos/as compradores de vivenda nesta zona na última década (moita dela promovida en cooperativa) estando esta ordenación aprobada polo Concello para a súa execución obrigatoria dende o ano 1994. Este cambio supón ás familias da zona un prexuizo inxustificado, tanto a nivel económico como en calidade de vida para o futuro.

e) A supresión das actuacións proxectadas para o álveo do río Corgo procuran, mediante a apertura e recuperación deste tramo, completando e reforzarndo este corredor fluvial que discorre pola aba oeste da cidade dende a nacente en Meixonfrío ate o parque de Galeras onde se xunta co río Sarela e a indefinición nas que se deixa o espazo non ocupado polas vivendas, poidendo dar lugar ao soterramento definitivo de 300 m de traza dun río, pódese considerar un atentado ambiental en toda regla, máis sendo froito da especulación urbanística

Podes descargar as alegacións completas premendo aquí ou a versión individual aquí

 

Espazo web cedido por verdegaia