Skip to content
 

Enquisas

Para superar a crise...
 

Cos Pés na Terra é unha revista electrónica para a información, a reflexión e o debate sobre medio ambiente e sustentabilidade, cuxos públicos obxectivo principais son activistas do movemento ecoloxista e doutros movementos sociais, estudantes e profesionais de áreas relacionadas cos temas da revista, xornalistas, técnicos/as de Administracións ou de empresas e cargos políticos.

Nº 4 (PRIMEIRO SEMESTRE 2008)


Editorial
Protección ambiental ao ralentí
Ninguén cun mínimo de sensibilidade ambiental terá saudades dos Gobernos autonómicos do PP. Unha etapa nefasta de "maiorías absolutistas" marcada polo produtivismo máis desbocado. É innegábel que a chegada de PSdG-PSOE e BNG á Xunta supuxo unha mudanza positiva en materia ambiental. Mais, até que punto? De que logros pode gabarse o bipartito logo de tres anos?.  A protección ambiental non só é cousa -ou non debería ser só cousa- da Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel. Se o conxunto do Goberno non asume a sustentabilidade ecolóxica como un obxectivo fundamental, de pouco serve ter unha Consellaría "ambientalista".
...
Read More >>

Necesitamos poder dedicármonos en exclusiva ao medio ambiente
Entrevista a Álvaro García Ortiz, Fiscal de Medio Ambiente de Galicia

alvaro_ortiz.jpgAlvaro García Ortiz, Fiscal de Medio Ambiente de Galicia, é un bo exemplo do que debe ser un servidor público: comprometido co seu traballo e accesible á cidadanía. Nesta entrevista repasamos o labor da Fiscalía desde a súa creación. Unha entrevista por Xosé Veiras

...
Read More >>

Debate
O movemento ecoloxista galego hoxe (II)

Alexandre Cendón, coordenador xeral da Federación Ecoloxista Galega (FEG), e Sonia Couso, coordenadora xeral de Verdegaia, dannos a súa visión sobre o asociacionismo ecoloxista galego, os seus puntos fortes e fracos e os seus desafíos. Continuamos así o debate iniciado no número dous, debate no que convidamos a participar en futuros números a quen o desexen.

...

Read More >>

Contaminación atmosférica e Rede EMEP
A contaminación atmosférica de fondo en Galiza

foco.jpgA contaminación atmosférica de fondo ou residual é aquela que se mide en zonas afastadas de grandes focos de contaminación, coa finalidade de avaliar o transporte de contaminantes na atmosfera. Esta contaminación, en Galiza, ten moito que ver coas emisións das centrais térmicas. Un artigo de Xosé Manuel Vellón Graña e David Cartelle Fernández, impulsores de Troposfera.org e consultores de Tecnoambiente.


Protección da biodiversidade
A declaración da Zona de Especial Protección das Aves (Z.E.P.A.) da Limia

foto-iii-cweb.jpgA declaración da Z.E.P.A. da Limia, esixida pola Comisión Europea ao Estado español para o adecuado cumprimento da Directiva Aves, xerou unha intensa polémica na comarca. Porén, os temores sociais perante a creación da Z.E.P.A. non están xustificados. No entanto, a creación desta Z.E.P.A. segue pendente. Un artigo de Diego Rodríguez Vieites, responsable da Área de Biodiversidade de Verdegaia.

...
Read More >>

Crecimiento y sostenibilidad
El decrecimiento, camino hacia la sostenibilidad
images.jpg Estamos superando muchos límites ambientales y  la ecoeficiencia no es suficiente, por lo que el decrecimiento parece el único camino viable hacia la sostenibilidad. Producir valor y felicidad, pero reduciendo el uso de materia y energ...

Read More >>

Degradación democrática y destrucción del territorio
Corrupción urbanística e insostenibilidad

invasion_ladrillo_almeria.jpgEl urbanismo español es un cóctel explosivo. Por un lado, están las actuaciones ilegales,  casi siempre impunes. Por otro, hay un cúmulo enorme de actuaciones ‘legales', propiciadas por los escasos e ineficientes controles en la gestión urbanística. La situación resultante es conocida: un modelo territorial tremendamente insostenible y despilfarrador de recursos. Un artículo de Jorge Agudo González, de la Universidad Autónoma de Madrid.

...

Read More >>

Xestión forestal
O impacto ambiental dos eucaliptais en Galiza

arton10941-ca79f.jpgO eucalipto estendeuse por Galiza de forma masiva e incontrolada nas últimas décadas. Este proceso de eucaliptización conlevou múltiples impactos ambientais, documentados na literatura científica. Un ordenamento e un manexo adecuado das plantacións son chaves para evitarmos que o eucalipto siga sendo un inimigo da nosa natureza. Un artigo de Xosé Veiras.

...

Read More >>

Pesca y relaciones Norte-Sur
Marineros a la mar o pescadores desplazados

Las flotas de países del Norte, como Galicia, que practican la pesca industrial en aguas africanas generan en muchos casos auténticos refugiados ambientales, al acaparar recursos aprovechados tradicionalmente por los pescadores artesanales. Algunos acaban intentando ganarse la vida en los países de origen de las flotas que los dejaron sin trabajo.  Ecodesarrollo Gaia les presta ayuda en A Coruña. Un artículo de Ecodesarrollo Gaia.

...

Read More >>

Conocimiento local y sostenibilidad
Las Albarradas de la costa ecuatoriana: entre el conocimiento local y las políticas de desarrollo.

albarrada_1.jpgEn la costa de Ecuador, poblaciones que habitan zonas áridas llevan unos 3.500 años utilizando un método de captación y acumulación de agua de lluvia conocido como "albarrada". A pesar de su demostrada eficacia y de la biodiversidad asociada a ellas, las albarradas -como en general los saberes y cultura ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades campesinas-, son ignoradas o despreciadas como atrasadas por los agentes de desarrollo. Un artículo de Claudia González Andricaín.

...

Read More >>

Lido
Reflexións de Joan Subirats, Federico Aguilera e Javier Guitián
Neste número recollemos citas de Joan Subirats, director do Instituto de Goberno e Políticas Públicas da Universidade Autónoma de Barcelona, de Federico Aguilera, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de La Laguna, e de Javier Guitián, catedrático de Botánica da USC. ...

Read More >>

Reseña
Metamorfoses. Entre o colapso e o desenvolvimento sustentável

metamorfoses.jpgMetamorfoses. Entre o colapso e o desenvolvimento sustentável, de Viriato Soromenho-Marques, ex-presidente da asociación ecoloxista Quercus e catedrático na Facultade de Letras da Universidade de Lisboa, dinos que a crise nos empurra cara a transformación da nosa civilización. As metamorfoses tecnolóxicas que atinxen o ser humano e a natureza, deben quedar apartadas polas metamorfoses culturais, políticas, económicas e sociais, que nos conduzan á sociedade sustentábel. Unha reseña de Alexandre Cendón

...

Read More >>

Reseña
Con los pies en la tierra

Con los pies en la tierra é umha compilaçom de artigos de Gustavo Duch (director de VSF) publicados nos últimos anos em diversos jornais. Com prólogo de Rosa Regàs e ilustrado por Anthony Garner, o livro, que leva por subtítulo “Retratos del mundo rural”, fai parte da campanha “No te Comas el Mundo”. Unha reseña de Xosé María García.


Read More >>

Reseña
Conspiraciones tóxicas

Conspiraciones Tóxicas emprende unha viaxe arredor do mundo dos lobbies empresariais nas súas relacións co poder político, tanto a nivel estatal como europeo, co que pretende denunciar unha práctica que substrae da participación pública grande parte das decisións políticas . Unha reseña de Xan Duro.

...

Read More >>

Reseñas
Dous libros sobre enerxía

Reseñas de dous libros sobre a cuestión enerxética: ¿Vuelven las nucleares?  e A pegada socioecolóxica do sistema enerxético galego. Unha reseña de Xosé Veiras.

...

Read More >>

Reseñas breves
Reseñas breves

Algunhas reseñas breves de libros, revistas e CDs.

...

Read More >>