Skip to content
 

Enquisas

Para superar a crise...
 
Debate PDF Imprimir Correo-e

incendios-galiciaEn tan só 11 días da primeira quincena de agosto ardeu nada menos que o  3,8  % do espazo forestal de Galicia. Un episodio moi grave dun desastre repetido ano tras ano. Cos Pés na Terra quixo coñecer a opinión sobre a intensa vaga de lumes de agosto e as propostas para o monte das organizacións de defensa ambiental. Responderon a un cuestionario de Cos Pés na Terra, Celestino Quintela, da Federación Ecoloxista Galega (FEG), Miguel Ángel Soto, de Greenpeace España, Óscar Freire, de Verdegaia,  e Félix Romero, de WWF/Adena. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) e a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) tamén foron  convidadas a responder ao noso cuestionario.

1) En que cres que se diferencia, e en que cres que se parece, a vaga de lumes da primeira quincena de agosto a outras rexistradas no pasado en Galicia?

2) Como valoras a acción do Goberno bipartito en materia de montes e incendios e que medidas consideras chave para combater os lumes na nosa terra?

 

Celestino Quintela Sabarís. Cordenador xeral da Federación Ecoloxista Galega (FEG) .

"A Xunta debe afrontar un  pacto social e político que redefina os obxectivos xerais de planificación e ordenación do monte no presente e futuro"

1) Logo de darlle moitas voltas, as únicas diferenzas entre a vaga de lumes deste ano e outras de anos pasados foron, por unha banda, as condicións ambientais extremas e favorábeis para o lume (ventos fortes, ausencia de chuvas, humidade relativa baixa) e, por outra banda, a grande repercusión mediática que estes lumes tiveron nos medios de comunicación. Está claro que con gobernos populares viviamos nun apagón informativo no que os lumes eran un tema proscrito nos meses de verán, mais este último ano os incendios forestais convertéronse nun espectáculo mediático, a segunda parte da marea negra do Prestige.

incendios-galicia-9-8-thumbPorén, este verán foi semellante a anteriores en diversos aspectos: un tema tan grave como o dos lumes empregouse á lixeira nas rifas entre partidos, séguense sen coñecer as motivacións de grande parte dos lumes, problemas de organización entre a Consellería do Medio Rural e a Consellería de Medio Ambiente levaron a unha perda de efectividade da gardería, a falta de manexo dos cultivos forestais fixo que a expansión dos lumes fose máis doada e que éstes fosen máis virulentos, a falta dunha planificación do territorio multiplicou o número de lumes que afectaron a zonas habitadas...

2) Até agora, as medidas desenvolvidas polo goberno bipartito en materia forestal seguiron as grandes liñas da planificación forestal do Partido Popular. O decreto para a prevención de incendios forestais chegou tarde (xuño 2006), e aínda non tivemos tempo para ver os seus resultados.

A FEG ten claro que o monte galego e a súa explotación racional e sostíbel é un dos factores fundamentais para o desenvolvemento e mantemento da poboación rural e do patrimonio natural galego. Cumpre unha función social e ambiental fundamental que compete a todos os cidadáns e cidadás, por isto entendemos que existen algúns aspectos básicos e imprescindíbeis que o goberno galego deberá afrontar.

A Xunta debe afrontar un  pacto social e político que redefina os obxectivos xerais de planificación e ordenación do monte no presente e futuro, considerando que a maior parte dos recursos e beneficios derivados do monte deben facerse nunha escala de tempo a medio e longo prazo, liderado pola Xunta e coa participación de todos os axentes sociais implicados.

A aplicación das diferentes normativas e directrices legais relacionadas co ordenamento e uso do territorio deben gardar unha necesaria relación de concordancia a fin de mellorar as políticas de xestión na conservación, vixilancia e aproveitamento que dos espazos forestais se poida facer. Por outra banda,  a xestión dos montes deberá garantir as súas múltiples funcións, ecolóxicas, protectoras, económicas, laborais, sociais, recreativas e culturais. Isto é o que determina o beneficio público do monte e que obriga á administración galega a velar polo seu cumprimento mediante a súa tutela.

Entre as diversas accións concretas necesarias, figuran as de formación, concienciación e educación ambiental centradas nos lumes, que deben incidir sobre diferentes sectores da poboación, non só sobre os escolares. É preciso erradicar a cultura do lume.

Canto á "limpeza" do monte, debe definirse ben este termo. Existen moitas vías para o tratamento da biomasa forestal. A compostaxe ou a elaboración de material triturado para acolchamento ("mulching") dos solos son estratexias prioritarias fronte á incineración da biomasa forestal en plantas de produción eléctrica.

 

Miguel Ángel Soto Caba. Responsable de bosques de Greenpeace España.

"Es obvio que la Xunta se vio desbordada en un momento en el que el cóctel de causas y motivaciones que alimentan a los incendiarios y pirómanos confluyeron en un periodo largo de días de viento adverso"

1) Los parecidos son claros con episodios conocidos otros veranos, como los de los años  1995, 1998, 2000 y 2003. Zonas periurbanas de Ourense, Santiago y Pontevedra se vieron rodeadas por las llamas, afectando a casas, naves industriales y propiedades.  También en el pasado ha habido cortes de carreteras y cortes del suministro de luz.

Otro elemento común es la reaparición de la teoría de la existencia de una trama organizada, propia de estos momentos de desconcierto y de impotencia de las autoridades. Y se señala, directa o indirectamente, al adversario político o a los grupos que critican el modelo forestal imperante.

Las diferencias son de magnitud. Mayor número de días de viento de NE, mayor virulencia del fuego y mayor superficie quemada tras la oleada de incendios.

Otra diferencia importante respecto de otros episodios anteriores ha sido el esfuerzo investigador sin precedentes, la colaboración ciudadana para acabar con la complicidad social con los incendiarios y la acción de la justicia. 

imagen-de-los-incendios-que-ha-3La permanencia de las causas estructurales del fuego, la menor experiencia y algunos errores políticos han marcado también la diferencia respecto a otras oleadas.

En 2006 se han producido algunas buenas noticias para nuestros bosques. La reforma de la Ley de Montes, por la que se amplía a 30 años la imposibilidad de recalificar un bosque incendiado, y la creación de una Fiscalía especial de delitos ecológicos y urbanísticos, son sin duda algunas de ellas. La ola incendiaria de Galicia hay que situarla entre la malas noticias, aunque algunos quisiéramos que el episodio sirviera de punto de inflexión en lo que a política forestal en Galicia se refiere.

2)  Es obvio que la Xunta se vio desbordada en un momento en el que el cóctel de causas y motivaciones que alimentan a los incendiarios y pirómanos confluyeron en un periodo largo de días de viento adverso. Y la Xunta no estaba preparada ni técnica ni políticamente. Además, el despliegue mediático supuso un efecto llamada que habría que evitar en próximos episodios.

Las medidas claves para abordar el problema de los incendios son:

- Mayor investigación de las causas y acción de la justicia contra los incendiarios.

- Solución a los problemas de contratación e inestabilidad del personal de extinción de incendios.

- Armonizar usos en el medio rural y conseguir un paisaje forestal que integre un mayor número de intereses. Rescatar el bosque gallego frente al dominio de las especies de crecimiento rápido.

- Mayor control de la administración sobre el uso autorizado del fuego.

- Hay que encontrar la manera de compatibilizar la democrática obligación de informar de forma transparente sobre la situación de los incendios con la presentación de los hechos sin que suponga una llamada a pirómanos o individuos interesados en buscar notoriedad o un desgaste político de los responsables de la administración.

 

Félix Romero Cañizares. Responsable de bosques de WWF/Adena.

"Esta sociedad del siglo XXI debe exigir a sus dirigentes las inversiones y las medidas necesarias para asegurar un estado óptimo del espacio forestal para que sea menos vulnerable ante el fuego y se asegure la conservación de su diversidad biológica" 

 

1) Cifras aparte, se parece a la problemática de años anteriores en cuanto a la gran actividad incendiaria que es generada por los propios gallegos. Una actividad que sigue siendo propia de esta tierra y en una magnitud muy superior a la del resto de España.

Se diferencia porque, en esta ocasión, la ocurrencia de los incendios responde, en parte, a un calculado orden en tiempo y modo (los incendiarios han aprovechado las condiciones meteorológicas más adversas y se han esforzado más en actuar cerca de núcleos urbanos y espacios visibles). Se diferencia también, en parte, por la incapacidad del equipo de extinción para controlar la situación en los primeros momentos, antes de que el número y, sobre todo, el tamaño de los focos alcanzase dimensiones inabordables. Pero realmente, Galicia tenía todas las papeletas para sufrir una catástrofe de este tipo tal y como reflejábamos en el Incendiómetro 2006 de WWF/Adena en el mes de junio.

incendios_galicia0022) El gobierno gallego tiene que acelerar en el cumplimiento de sus compromisos. Evidentemente, el primer punto es atajar la actividad incendiaria. Galicia no puede permitirse 12.000 siniestros al año y, menos aún, la sensación de impunidad ante estos delitos. En este sentido es necesario reforzar los medios dedicados a la identificación de los causantes, así como aplicar de forma ágil y contundente las sanciones que se establecen en el código penal. Para ello es necesario seguir reforzando las brigadas de investigación de causas y mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos con competencias en esta materia.

Pero además, es fundamental que la sociedad urbana gallega deje de dar la espalda al monte. Esta sociedad del siglo XXI debe exigir a sus dirigentes las inversiones y las medidas necesarias para asegurar un estado óptimo del espacio forestal para que sea menos vulnerable ante el fuego y se asegure la conservación de su diversidad biológica.

Es tarea del gobierno autonómico revertir la precaria situación del medio rural gallego. Para ello debe abordarse de forma urgente el problema de la atomización del territorio, la mejora de la diversidad forestal en el monte gallego y la puesta en valor de sus productos, tanto de los maderables como de los no maderables. En esta línea, es imprescindible impulsar decididamente la agrupación de propietarios forestales en unidades de gestión forestal de mayor tamaño, selvícola y ecológicamente coherentes, que puedan ser gestionados conjuntamente por el sector público, por el privado o de forma mixta. Esta gestión debe responder a los principios ambientales y sociales más exigentes para que el monte gallego pueda ser certificado por sistemas creíbles, reconocidos internacionalmente, como la certificación forestal FSC.

 

Oscar Freire Fernández. Responsábel de montes de Verdegaia.

"É necesario facer un maior esforzo en prevención, mais non á custa da extinción, polo menos a curto prazo"

1) Realmente, carecemos de datos oficiais sobre outras vagas acontecidas en anos anteriores, mais sabemos que no pasado tivemos tamén días con moitos lumes, até 400. 

A diferenza principal parece que está na maior proporción de lumes perto de  núcleos de poboación, ademais de na grande presenza mediática, que contrasta coa política de ocultación da anterior administrazón. Se nos fiamos só dos informes oficiais, parece que se perdeu eficacia na extinción.

imagen-de-los-incendios-que-ha-72) Este goberno foi continuista. Realmente non foi máis aló de boas intencións e boas palabras, pero á hora da verdade, o decreto de prevención de lumes deste ano é semellante ao do ano pasado, un pouco máis extenso, formula uns obxectivos que serían un primeiro paso, pero realmente non pon os medios axeitados para levalos a cabo.

Consideramos necesario para combater os lumes, en  primeiro lugar, un amplo consenso social e político. Temos que traballar todos xuntos para tentar rematar con esta lacra. Neste senso, unha unha ferramenta imprescindíbel é o Consello Forestal, funcionando como un verdadeiro órgano consultivo, non queremos que sexa un espantallo para quedar ben fronte á cidadanía.

Desde Verdegaia salientamos catro eixos de accións para combater os lumes:

-Estudo das causas dos incendios e persecución dos incendiarios. Imprescindíbel para a posta en marcha de medidas de prevención. Temos que saber a orixe para poder buscar a solución.

-Aposta forte pola prevención. É necesario facer un maior esforzo en prevención, mais non á custa da extinción, polo menos a curto prazo.

-Mellora da extinción. Con múltiples medidas, como a creación dun completo inventario de medios e recursos ou a dotación de medios e a formación axeitada dos traballadores e traballadoras.

-Unha nova política forestal sustentábel. A política forestal desenvolvida desde os anos 40 até hoxe contribuiu a facer do lume un grave problema. Tornar o espazo forestal menos vulnerábel aos lumes é unha das causas principais polas que é desexábel promover unha nova política forestal inspirada polos principios da sustentabilidade, afastada do produtivismo, capaz de integrar de forma harmoniosa as funcións ambientais, sociais e económicas do monte e de promover o seu aproveitamento múltiple (madeiras diversas, froitos, gandería extensiva, cogumelos, leña, apicultura,...).

 

Para saberes máis:

Federación Ecoloxista Galega

Web de Greenpeace sobre os incendios en 2006

Área de montes de Verdegaia

Web sobre incendios de WWF/Adena