Segundo o “Estado do planeta” (edición especial de National Geographic, 2008), a comunidade local da illa filipina de Apo creou en 1982 unha zona de reserva mariña para favorecer a reprodución e recuperación das poboacións de peixes. O suceso desta iniciativa comunitaria de conservación levou a outras poboacións costeiras a seguiren o exemplo dos habitantes de Apo. Hoxe, o 91% das máis de seiscentas áreas mariñas protexidas das Filipinas son xestionadas por comunidades locais. Oxalá a recentemente creada reserva mariña de Miñarzos, impulsada polas xentes do mar de Lira (Carnota), teña o mesmo suceso e sexa a primeira de moitas máis espalladas por toda a costa galega. WWF/Adena produciu un pequeno vídeo que explica o modelo de xestión desta reserva, sen dúbida, un excelente contributo á sustentabilidade.

 

Something to say?