É ben raro que a  opinión publicada nos  xornais de maior audiencia cuestione abertamente grandes proxectos de infraestruturas de transporte, sempre “estratéxicos”, “irrenunciábeis”, “vertebradores” e “impulsores do desenvolvemento”. Así que chama a atención ler un artigo como “A verbena hispana”, asinado por Xosé Manuel Sarille en “El Correo Gallego”. Aos que vexan “terceiromundistas” as estradas suecas con certeza que non lles ha gustar. Mais poden estar descansados. Os que todo o saben e moito mandan, malia todas as crises, e mentres poidan, seguirán enterrando cada ano centos de millóns de euros de diñeiro público nos monumentos ao desatino do futuro, monumentos que acabarán de pagar os nosos fillos.

Something to say?