Vén de se publicar o número oito/nove da revista dixital Cos Pés na Terra. Inclúe unha crónica da participación de Michael Löwy e Joaquim Sempere na XXVII Semana Galega de Filosofía e artigos verbo do decrecemento, o esgotamento dos recursos minerais a escala global, a loita labrega contra unha explotación mineira na Terra Chá, a condena das transnacionais galegas Calvo e Pescanova polo Tribunal Permanente dos Pobos, a conservación do lobo ibérico e a achega da enerxía eólica en Galiza á loita contra a mudanza climática. O editorial está dedicado á crise da biodiversidade. Os libros reseñados neste número son “Colapso” e “La historia cuenta. Del crecimiento económico al desarrollo humano sostenible”.

Something to say?