Son moitos os obstáculos que cómpre superar para logramos un modelo enerxético 100% renovábel. Sen dúbida, os maiores e máis difíceis son os mentais. Hermann Scheer, de cuxo facelemento repentino informa hoxe unha nota necrolóxica no xornal “El País” (hai un mes fíxoo outra nota publicada en La Vanguardia, escrita por Josep Puig), axudou a superalos con constancia, rigor e elocuencia. Dos que teño lido, poucos libros sobre cuestións ecolóxicas me resultaron tan reveladores e inspiradores como “Economía solar global. Estrategias para la modernización ecológica” (Galaxia Gutemberg-Círculo de lectores, 2000), un dos catro libros que escribiu este político socialdemócrata alemán, fundador e presidente de Eurosolar, a asociación europea polas enerxías renovábeis. O último editado en España é “Autonomía energética.La situación económica, social y tecnológica de la energía renovable” (Icaria, 2009) (a Fundació Terra editou unha síntese en catalán que se pode descargar aquí).Pouco antes de morrer lanzou o cuarto, “Der energet(h)ische Imperativ” (“O imperativo enerxético”), aínda non editado no Estado español.

A morte aos 66 anos de Hermann Scheer é unha perda inmensa para a loita por un modelo enerxético sustentábel.

 

Something to say?