“The Happy Planet Index (HPI)”   é un indicador de sustentabilidade proposto pola new economics foundation (nef) que mede o que de verdade nos importa –a nosa felicidade- e o que lle importa ao planeta –cánto o explotamos-. Indaga sobre a eficiencia ecolóxica da procura do benestar humano.  Nic Marks, un dos autores da última edición do informe sobre o HPI, explica no seguinte vídeo as chaves para un benestar sustentábel (pódese ver con subtítulos en varias linguas, incluído inglés, portugués e castelán).

Something to say?