O 2010 foi declarado ano da Biodiversidade. Apenas se nota entre nós. Os indicadores científicos conclúen que boa parte do que a natureza nos regalou está en perigo. Os autores dos informes últimos e os analistas críticos reclaman medidas urxentes contra o deterioro. Tempos Novos abriulles as súas páxinas no número de agosto.

(Tirado de Tempos Dixital)

Something to say?