O blog da Asociación por unha Galiza sen Petróleo, Véspera de Nada, recollía o pasado 21 de agosto que ese mesmo día a Humanidade  tiña gastado todos os recursos que produce anualmente o planeta, segundo a estimación da New Economics Foundation e a Global Footprint Network. Xa que logo, desde o 21 de agosto, e até fin de ano, viviremos “xerando  un déficit que pagaremos no futuro, ou roubándolles aos nosos fillos, que é outra maneira de velo”, como sinala Véspera de Nada. “Este é o déficit ineludible que condicionará no futuro inmediato á nosa especie, moito máis relevante para a humanidade que os déficits monetarios. Porén, non veremos esta nova nos telexornais nin nas cabeceiras dos principais xornais. A nosa sociedade segue miope perante os condicionantes físicos da súa subsistencia, cega diante dos límites dun planeta finito, cuxos recursos xa sobrepasamos vivindo de prestado”.

Something to say?