A visión dominante acha que o crecemento é inherente á economía, esquecendo que na natureza o crecemento acontece só até atinxir a madurez. Un hamster, por exemplo, duplica o seu peso cada semana entre o nacemento e a puberdade. Se medrase a este ritmo até cumprir o seu primeiro ano, chegaría a pesar nove mil millóns de toneladas. O crecemento económico está transgredindo os límites ambientais. “Growth isn’t Possible”  é  unha publicación da nef (new economics foundation) e do Schumacher College sobre a imposibilidade  do crecemento económico indefinido no contexto da mudanza climática e a crise enerxética.

 

 

One Response to “O crecemento non é posible”

[…] publicado no blog de Cos Pés na […]

Something to say?