Skip to content

www.verdegaia.org/bicis

Inicio arrow Documentación
Documentación PDF Imprimir Correo-e

Esta sección recolle documentación referida á bicicleta, ás súas infraestruturas, seguridade, planos directores, etc.

Manifestos

- Declaración de Amsterdam: O dereito a empregar a bicicleta

- Pacto Andaluz pola bicicleta

 

Divulgación

- Cursiño: Como ensinar a andar en bici a unha persoa adulta - Colectivo Kalapie

- Por un transporte urbano sustentábel. 

- Andar en bicicleta 

- En bicicleta ao traballo

- En bicicleta cara a unha cidade sen malos fumes

- automóbil versus bicicleta: vantaxes da bici

- Beneficios da bicicleta

- Bicicleta: Un exercicio físico saudable

 

Planificación

- Bicicleta e cidade: A integración da bicicleta na mobilidade urbana

- Plan de promoción e execución de carrís-bici

- Utilización do solo favorable a ciclistas e pe?ns (inglés)

- Rede ciclista básica de España

- Implementing bicycle improvements at the local level (inglés)

- Guía de deseño de carrís - bici

- Guía para seleccionar infraestructuras para bicicletas

- Bicicleta: Instrumento humanizador das cidades

- Plan de execución e fomento de carrís bici en Badaxoz de IU. 

- Twenty Year Bicycle & Pedestrian Access Master Plan

- Planning: Bicycle and Pedestrian Friendly Land-Use Codes

- Bicycle Facility Selection: A Comparison of Approaches

- Bicycle parking guidelines

- Bikeability checklist

- Bike lane design guide

- City-Bike Maintenance and Availability

- Collection of Cycle Concepts

- Cycling by Design

- Pla director de bicicletes de la ciutat de Terrasa

 

Experiencias

- Arcata Community Green Bike Program

- Arcata Community Library Bikes - Bicycle Lending Program

 

Seguridade

- Aumentar a seguridade en bicicleta sen empregar o casco obligatorio

- Ciclismo Seguro

 

 

 

26 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 44 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1498248600' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1498249500' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
6 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
7 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
8 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
9 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'com' AND type = 2
10 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'com' AND type = 2
11 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 44
12 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 39 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-23 22:40' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-23 22:40' ) AND a.access <= 0
13 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '39'
14 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
15 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
16 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1
17 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=40'
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=39'
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_typed' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=41'
20 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 44 ) ORDER BY ordering
21 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
22 SELECT m.id FROM jos_modules AS m WHERE m.module = 'mod_rssfeed' AND m.published = 1
23 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'Seccións' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering
25 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'Recursos' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'Masas Críticas Galegas' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering